Mitä hoitaja tekee magneettitutkimuksen aikana?

Asetettuaan asiakkaan magneettitutkimuspöydälle hoitaja siirtyy pois tutkimushuoneesta. Hoitaja ohjaa kuvausta tietokonekonsolilta ja varmistaa, että kuvat onnistuvat hyvin. Magneettikuvauksen jälkeen hoitaja palaa tutkimushuoneeseen, ja auttaa asiakkaan pois magneettitutkimuslaitteesta. Tämän jälkeen potilas pääsee pukuhuoneeseen. Lopuksi radiologian erikoislääkäri katsoo kuvat ja antaa niistä lausunnon.

Mitä jos unohdan sormuksen tai muun korun päälle?

Jos magneettitutkimuslaitteeseen vie metallia, se aiheuttaa kuvissa vääristymää. Tutkimusta seuraava hoitaja havaitsee tämän heti, ja metalli voidaan poistaa yhdessä potilaan kanssa. Jalometallit, kuten kulta, eivät haittaa magneettitutkimusta, mutta pääsääntöisesti nekin otetaan pois ennen tutkimusta.

Miten magneettikuvat saa auki

Magneettitutkimuksen jälkeen asiakas saa Cityterveydestä mukaan CD:n, jossa hänen tutkimuksensa kuvat ovat. CD sisältää ohjelman, jonka avulla kuvia voi katsoa lähettävän lääkärin kanssa tai omalta koneelta.

Mitä tapahtuu magneettitutkimuksen jälkeen?

Kun magneettikuvaus on ohi, potilas voi lähteä kotiin ja elää täysin normaalia elämää. Magneettitutkimus ei vaadi mitään jälkitoimenpiteitä. Potilas saa mukaansa tutkimuksen kuvat CD-levyllä ja radiologian erikoislääkärin lausunnon viimeistään seuraavana arkipäivänä Terveyskansioon.

Onko kuvattavan pää magneettitutkimuksessa laitteen sisä- vai ulkopuolella?

Magneettitutkimusta tehtäessä potilas käy makuulle tutkimuspöydälle. Kuvattava kohde pyritään viemään mahdollisimman lähelle laitteen keskustaa. Kuvattavasta kohteesta riippuen laitteeseen mennään sisään jalat tai pää edellä. Esimerkiksi kuvattaessa nilkkaa tai polvea, laitteeseen mennään jalat edellä. Vastaavasti kuvattaessa päätä tai kaularankaa laitteeseen mennään pää edellä.

Ovatko Cityterveyden magneettikuvat yhtä laadukkaita kuin muiden toimijoiden?

Cityterveyden magneettitutkimus tehdään samanlaisilla laitteilla kuin yliopistollisissa keskussairaaloissa. Käytämme Suomessa yleisesti käytössä olevia ja maailmalla hyväksi havaittuja kuvausprotokollia, jotka radiologimme ovat hyväksyneet. Cityterveyden magneettitutkimus ei eroa laadullisesti tai muustakaan syystä muiden toimijoiden, niin yksityisen kuin julkisen sektorinkaan, magneettikuvauksista.

Miten 1,5 ja 3 teslan magneettitutkimus eroavat toisistaan?

1,5 ja 3 teslan erot liittyvät magneettikentän voimakkuuteen. Tesla (T) on magneettivuon tiheyden yksikkö. 1,5 teslan tutkimuslaitteen magneettikenttä on noin 30 000-kertainen maan magneettikenttään nähden. Tänä päivänä niin maailmalla kuin Suomessa tehdyistä magneettitutkimuksista yli 90 % tehdään 1,5 teslan magneettitutkimuksilla. 3 teslan sovellukset liittyvät tiettyihin sairauksiin ja niiden harvinaisiin tiloihin. […]