Milloin lausunto on valmis?

Kun asiakas käy magneettitutkimuksessa Cityterveydessä, radiologian erikoislääkäri antaa kuvista lausunnon. Meillä lausunnon antavat elinspesifit asiantuntijat, jotka ovat erikoistuneet ja syventäneet tietämystään tietyiltä osa-alueilta. Esimerkiksi aivojen magneettikuvista lausunnon antaa aivoihin erikoistunut radiologian erikoislääkäri, nivelien magneettikuvista niveliin erikoistunut radiologian erikoislääkäri

Lausunto on pääsääntöisesti valmis seuraavana arkipäivänä. Päivystystapauksissa tai muissa kiireellisissä tapauksissa potilas tarvitsee lausunnon nopeasti ja saa sen Cityterveydessä odottaessa.

Asiakas saa Cityterveydeltä lausunnon sähköisesti, eli se on käytettävissä myös myöhemmin.

Related Articles