Miten kuvantamisprosessi eroaa Cityterveyden ja muiden toimijoiden välillä?

Cityterveyden magneettitutkimusten kuvantamisprosessi ei eroa merkittävästi muista toimijoista –julkisista tai yksityisistä. Ainoa ero muihin yksityisiin toimijoihin nähden on hintamme. Kuvantamislaitteemme, kuvantamisprosessi ja otetut kuvaussekvenssit ovat kansainvälisen standardin mukaisia.

Related Articles